• Prostovoljstvo

    Pregled leta 2019 (in del načrtov za leto 2020)

    Leto 2019 je bilo zame izjemno leto. Leto polno dejavnosti in aktivnosti. Vsako leto si rečem, da bo prihodnje leto mirnejše, pa vendar se na koncu vedno izkaže, da je bilo leto polno dogodkov, zaradi katerih mi je bilo redko dolgčas. Namen te objave je torej na kratko ponazoriti, kako izjemno je bilo leto 2019 in istočasno opozoriti, da večina teh dejavnosti ni bila načrtovana, kaj šele pričakovana.   Januar Januar je bil zame pester mesec. Opravljal sem funkcijo predsednika šolske dijaške skupnosti na svoji srednji šoli – Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina, kjer sem obiskoval zadnji letnik gimnazijskega programa. Kljub obilici preizkusov znanja, ki so stalnica v zaključnem letniku…

  • Prostovoljstvo

    Ime tedna, meseca aprila in leta 2019 na Valu 202

    Na Slapu so se določeni ljudje, predvsem starejše gospe, že dolga leta pogovarjali o tem, da bi Slap moral imeti svojo knjižnico, kot jo je imel nekoč, pred več kot stotimi leti. Vasi, kot so Slap, so imele v preteklosti svojo osnovno šolo, gostilno, številna kulturna in izobraževalna društva, s procesom urbanizacije pa so te stvari v veliki meri preselile v mesta, na primeru Slapa v približno dva in pol kilometra oddaljeno Vipavo. Slap ima danes okoli 450 prebivalcev, število le-teh pa iz leta v leto narašča. Leta 2016 je na enem izmed družabnih dogodkov, ki so na Slapu največkrat organizirani v okviru programa Popoldan na cesti, ki je del…