• Branje

    Slovensko šolstvo je dobro. A ne brez težav.

    Če sem pošten, pravzaprav ne vem, zakaj me razmere v šolstvu tako močno zanimajo, kot me. Mogoče prav zato, ker sem bil tako kot mnogi drugi s šolstvom sicer na splošno zadovoljen, vendar pa sem istočasno bil v osnovni in srednji šoli priča številnim situacijam, za katere vem, da bi šolstvo vendarle moralo delovati ali se odzvati drugače. Trenutno mi najhitreje pride na pamet delo po skupinah, ki se v teoriji sliši super. V nadaljevanju bom predstavil knjigo v dveh delih, ki celostno obravnava težave v slovenskih osnovnih šolah ter nakaže morebitne rešitve zanje, na tem mestu pa bi rad navedel citat iz te knjige, s katerim se lahko zelo…